راننده مست نمی خواست سوار آمبولانس شود
راننده الكلی كه در منطقه اورنگازی بورسا تصادف كرد ، برای جلوگیری از سوار شدن به آمبولانس در برابر نیروهای امنیتی مقاومت كرد.

دیدگاهتان را بنویسید