راهپیمایی افسران و بازنشستگان مشخص است!

[ad_1]


کارمندان دولت ، کارمندان بازنشسته و بازنشستگان SSK و Bağ-Kur در فکر این هستند که میزان افزایش در سال جدید چگونه خواهد بود؟ با اعلام تورم در ماه نوامبر ، فرصتی برای افزایش 3 درصدی شکاف تورمی برای کارمندان دولت ، کارمندان بازنشسته و کارمندان قراردادی ایجاد شد. نرخ دقیق نرخ بهره در ساعت 10:00 امروز با اعلام نرخ تورم در ماه دسامبر تعیین می شود. کارمندان دولت و کارمندان بازنشسته نیز تفاوت تورم 4٪ افزایش در قرارداد دریافت می کنند. از طرف دیگر ، افزایش مستمری بگیران از SSK و Bağ-Kur با توجه به تورمی که اعلام خواهد شد تعیین می شود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید