راه حلی که همه بیماران سرطانی را تحت تأثیر قرار می دهد
در پرونده ای که در مalسسه تأمین اجتماعی (SGK) از زنی که از سرطان پستان در یالووا رنج می برد ، تشکیل شد ، وی با این تصمیم که دارو تا زمانی که دادگاه به نتیجه نرسید تحت پوشش این موسسه قرار گرفت ، لبخند زد. .

دیدگاهتان را بنویسید