رقص مرغ های دریایی با باد

[ad_1]


این منظره که توسط مرغ دریایی در حال رقصیدن در باد در استانبول ایجاد شده است ، یک جشن بصری را ارائه می دهد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید