رقص یخی ماشین ها در بورسا … در اینجا نحوه برخورد آنها با کامیون آمده است.

[ad_1]

بورساپس از 3 روز برف ، جاده ها پس از پایین آمدن درجه حرارت تا منفی 8 به سمت یخ یخ برگشتند.

در یک شیب تند در منطقه نیلوفر ، در اثر یخ زدگی در جاده ، وسایل نقلیه کشویی موفق شدند با برخورد به کامیون پارک شده در انتهای جاده متوقف شوند. در حالی که 4 وسیله نقلیه شناور بدون آسیب از این لحظات جان سالم به در بردند ، 2 اتومبیل نتوانستند از برخورد با وانت جلوگیری کنند.
این لحظه ها لحظه به لحظه در دوربین ها منعکس می شدند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید