رنگ آب در تنگه بسفر تغییر کرده و پوشیده از گل است

[ad_1]


پس از بارندگی های م inثر در استانبول ، با برخورد گل و لای از رودخانه کیوچوکسو به رنگ آب آبی ، قهوه ای شد. تغییر رنگ آب از هوا مشاهده می شود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید