زنگ های خطرناک به صدا درآمد ، کشاورز شکست
در حالی که جهان با Covid-19 می جنگد ، در عین حال با خشکسالی نیز مبارزه می کند. به دلیل کمبود باران ، زوجین آرزوی آب داشتند. در منطقه اینگول بورسا ، وی قبل از کشت گندم 40 درصد ضرر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید