ساعت ها فروش آلات موسیقی را افزایش می دهد
اسکیشهیر یومر اولوتاش ، هنرمند محلی وزارت فرهنگ و جهانگردی گفت که زندانی شدن افراد در خانه به دلیل ممنوعیت رفت و آمد باعث افزایش علاقه به آلات موسیقی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید