سالهای پیش بینی شده در بورسا

[ad_1]


شهردار بورسا ، آلینور آکتاش گفت که 2020 با سرمایه گذاری قابل توجهی از طرف شهرداری صوفیه از طرف شهرداری صوفیه ، از حمل و نقل به زیرساخت ها ، از محیط زیست به میراث تاریخی و فرهنگی پر شد ، اگرچه تلاش برای مبارزه با ویروس تاج و حمایت اجتماعی برجسته است. رئیس جمهور آکتاش با بیان اینکه بیشترین امید آنها به سال 2021 پایان روند همه گیری است ، تأکید کرد که سرمایه گذاری های مهمی که آینده بورسا را ​​رقم خواهد زد نیز در سال 2021 شکل می گیرد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید