سالها شکنجه در ارمنستان!
دیلگام اسگروف و شهباز گلی اف ، آذربایجانی ها که بیش از شش سال در اسارت ارمنستان به سر می بردند ، در مورد زندگی خود در اسارت و شکنجه هایی که متحمل شده اند صحبت کردند. اسگروف گفت پس از دستگیری در سال 2014 در کالباجار سالها شکنجه شده است. گلیف ، به نوبه خود ، خلاصه تجربیات خود را گفت: “ما جهنم را دیدیم. سالهای اسارت این دو آذربایجانی در 14 دسامبر به پایان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید