سال 2020 با زن کشی در بورسا پایان یافت!
در حالی که زنی که شب گذشته در آخرین لحظات سال 2020 توسط شوهرش در بورسا به ضرب گلوله کشته شد ، در بیمارستانی که تحت معالجه بود درگذشت ، شوهر مظنون به دادگاه منتقل شد.

دیدگاهتان را بنویسید