سرعت بین خیابان ها به طور تصادفی به پایان رسید Bursa Newsمرکز رویدادها عثمانگازی این منطقه از منطقه دمیرتاش نشات گرفته است. بر اساس اطلاعات دریافتی ، رانندگان که سرعت خود را بین خیابان ها طی می کردند در چهارراه با یکدیگر برخورد کردند.

همانطور که لحظه برخورد در دوربین های امنیتی منعکس شد ، بی توجهی رانندگان هزینه بر بود. هیچ خسارت جانی و جانی ندارد تصادفهمچنین خسارت مادی نیز وارد شد.

در این حادثه که در آن خسارات مادی در وسایل نقلیه دیگر در خیابان رخ داد ، شهروندان محله نیز دل شکسته بودند.

دیدگاهتان را بنویسید