“سرویس ویژه خودرو” برای حیوانات ولگرد
شهرداری یک ماشین مخصوص حیوانات ولگرد برای پناهگاه سگ ها در نظر گرفته است که در منطقه Ikizdere در Rize در سال 2015 تاسیس شده است.

دیدگاهتان را بنویسید