سواحل Gemlik خود را برای تابستان آماده می کنند

[ad_1]

ساحل Gemsaz آخرین ایستگاه کار تمیز کردن بود که با دقت توسط تیم های شهرداری انجام شد. با بیان اینکه فعالیت های تمیز کردن در تابستان ادامه خواهد داشت ، جملیک شهردار Mehmet Uur Sertaslan گفت: “امسال مردم ما می توانند به سواحل ایمن و تمیز Gemlik بیایند و به راحتی شنا کنند.”

سرتاسلان با بیان اینکه سالهاست که ظرفیت های گردشگری در گملیک در پس زمینه رها شده و این امر سایه ای بر تصویر توریستی از گملیک می گذارد ، گفت: محله ما یک مرکز توریستی است که از مهمانان از سراسر ترکیه پذیرایی می کند ، اما ظرفیت گردشگری منطقه ما همیشه در طول سالهایی که در خدمت نبوده ایم در محل خود بوده یا عقب بوده است. ما در حال کار بر روی تبدیل Gemlik به یک مرکز گردشگری هستیم. با این فصل ما سرمایه گذاری های زیادی در زمینه گردشگری خواهیم کرد. شهروندان ما می توانند با آرامش به Gemlik بیایند و شنا کنند.

نظافت در دریا ادامه دارد

شهردار Mehmet Uur Sertaslan با بیان اینکه تیم های شهرداری Gemlik نه تنها در خشکی بلکه در دریا نیز به تمیزکاری ادامه می دهند ، گفت: “کار ما در زمینه پاکسازی بزاق ، که نه تنها منطقه یا خلیج ، بلکه کل مرمره را نیز تحت تأثیر قرار می دهد ، ادامه هید. ما هزاران تن بزاق دریا را از سطح دریا جمع کردیم و همراه با فعالیت های تمیزکاری که به مدت 15 روز انجام دادیم ، آن را به مرکز دفع مواد زائد جامد ارسال کردیم. “

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید