شرح محدودیت های محدودیت رفت و آمد
به عنوان بخشی از اقدامات ویروس کرونا ، ساعت ممنوعیت رفت و آمد 56 ساعته که در 81 استان اعمال می شود ، از ساعت 21:00 آغاز می شود. محدودیت در روز دوشنبه ، 11 ژانویه در ساعت 05:00 منقضی می شود

دیدگاهتان را بنویسید