شماره تلفن شما ممکن است در تلگرام منقضی شده باشد!

[ad_1]


مالک WhatsApp فیس بوک به دلیل آسیب پذیری که در سال 2019 ظاهر شد ، در گوشه ای گیر کرده است. این بار تعداد تلفن کاربر در مجموع 533 میلیون و 19 میلیون فروش در سراسر جهان از ترکیه توسط تلگرام حذف شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید