شما با کلانشهر درمانده نیستید

[ad_1]


سوپخانه و مهمانسرا که توسط شهرداری صوفیه به کاراکبی آورده شده بود ، با یک مراسم افتتاح شد. این ساختمان که به عنوان پایگاه خدمات اجتماعی در هنگام انتقال اداره خدمات اجتماعی به اینجا خدمت خواهد کرد ، غذا را برای افراد نیازمند به ارمغان می آورد و خانه ای گرم برای بی خانمان ها خواهد بود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید