شما با کلانشهر درمانده نیستید
سوپخانه و مهمانسرا که توسط شهرداری صوفیه به کاراکبی آورده شده بود ، با یک مراسم افتتاح شد. این ساختمان که به عنوان پایگاه خدمات اجتماعی در هنگام انتقال اداره خدمات اجتماعی به اینجا خدمت خواهد کرد ، غذا را برای افراد نیازمند به ارمغان می آورد و خانه ای گرم برای بی خانمان ها خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید