شهرداری گیرسون شبکه های جاده ای جدیدی را باز می کند

[ad_1]


شهرداری Giresun در حال باز کردن جاده های جدید منطقه بندی در مکان هایی است که کارهای بسته بندی انجام می شود و آنها را به شهروندان ارائه می دهد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید