شوشا پایتخت فرهنگی آذربایجان اعلام شده است

[ad_1]


الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان اعلام کرد که شهر شوشا که پس از دیدار با انار کریموف که وی را به عنوان وزیر فرهنگ منصوب کرد ، از اشغال ارمنستان آزاد شد ، به عنوان پایتخت فرهنگی آذربایجان اعلام شده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید