شیوه های نظم عمومی در الازیگ
در الازیگ ، 103 مظنون ، 74 نفر از آنها تحت تعقیب هستند ، در عمل پلیس گرفتار شدند ، 7 نفر از آنها توسط دادگاهی كه به آنجا آورده شده بودند ، دستگیر شدند.

دیدگاهتان را بنویسید