ضربه بزرگی به سازمانهای تروریستی. 267 دستگیری!

[ad_1]


در مجموع 267 نفر در طی عملیاتی در 33 استان در تاریخ 20 تا 31 دسامبر سال 2020 علیه امکان سوusing استفاده اعضای سازمان های تروریستی برای اقدام در شب سال نو بازداشت شدند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید