عادل چانچچیلر: ما همه کارها را برای علی اکمان انجام دادیم ، اما او امضا نکرد!

[ad_1]


مدیرعامل بورساسپور ، Adil Cenkchiller در مورد انتقال علی Akman به BeinSports بیانیه داد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید