علاقه زیاد به آکادمی هنر دیجیتال
برنامه آکادمی هنر دیجیتال شهرداری صوفیه ، که فعالیت های فرهنگی و هنری را در یک محیط دیجیتالی در مبارزه با ویروس تاج انتقال می دهد ، توجه ها را به خود جلب کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید