عکس خشکسالی وحشتناک در بورسا

[ad_1]


سطح آب در سد نیلوفر ، یکی از مهمترین سدهای مورد نیاز آب بورسا به 5 درصد کاهش یافته است. زمین از هوا رصد می شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید