فروش تاریخی در ایزنیک …

[ad_1]


شهروندان از اینکه درختان زیتون تاریخی قطع شده و به صورت آنلاین در ایزنیک ، بورسا فروخته شده اند ، خشمگین شدند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید