فروش تاریخی در ایزنیک …
شهروندان از اینکه درختان زیتون تاریخی قطع شده و به صورت آنلاین در ایزنیک ، بورسا فروخته شده اند ، خشمگین شدند.

دیدگاهتان را بنویسید