فعالیتهای یادگیری مادام العمر در مرکز آموزش عمومی آغاز شده است
هفته ای برای آموزش مادام العمر ، یک مرکز آموزش عمومی در منطقه آیدان کوش آداسی آغاز شده است.

دیدگاهتان را بنویسید