قایق ماهیگیری واژگون شد: 1 کشته
در اثر واژگونی قایق ماهیگیری در سد کاراکایا در منطقه باتالگازی مالاتیا یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر به تنهایی به ساحل رفتند.

دیدگاهتان را بنویسید