قبر دسته جمعی در مدرسه!
بقایای 215 کودک در یک مدرسه شبانه روزی پیدا شد که مشخص می شود از آنها برای جذب محلی در کانادا استفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید