قرص های توزیع شده برای کودکان نیازمند در اوشاک
اداره پلیس استان اوشاک ، تیم هایی از ریاست شعبه پلیس شهرداری قرص هایی را برای دانشجویان بی بضاعت توزیع کردند.

دیدگاهتان را بنویسید