قرعه کشی ملی یک چهارم بلیط را به دست آورد

[ad_1]


برنده تمام پولها ، برنده ها و سایر شماره های برنده در قرعه کشی سال نو قرعه کشی ملی تعیین شد. در قرعه کشی ویژه سال نو قرعه کشی ملی ، یک جایزه بزرگ 100 میلیون پوندی به بلیط چهارم ، با شماره “9884757” ، که توسط مانیسا آخیشار فروخته شد ، رسید. در اینجا نتایج قرعه کشی قرعه کشی ملی سال 2021 و صفحه درخواست بلیط آورده شده است …

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید