قصاب ها در هكاري بازرسي كردند
تیم های شهرداری حکاری ، قصاب های استان ، گزارش های بهداشتی گوشت ذبح شده در مقابل کشتارگاه را بررسی کرده و نسبت به بهداشت هشدار دادند.

دیدگاهتان را بنویسید