لذت حمزه کوچک رکورد زد! اخبار از بورسا


علی کوچلو که در ایزنیک مشغول حفاری است ، یک خانواده 5 ساله است. حمزه او نمی توانست درخواست ساواش برای چرخ و فلک را نقض کند.

حمزه و تاجر کوچلو ، که در یک باغ زیتون با هم ملاقات کرده بودند ، روی سطل نشستند و در عرض چند دقیقه بازگشتند.

تصاویر علی کوچلو به وزن 210 کیلوگرم و حمزه ریز رکورد در شبکه های اجتماعی شکسته است.

دیدگاهتان را بنویسید