لذت یتیمان در اتوبوس کاپیتان مالی در ترکیه
اتحادیه ترکیه ای ناخدای اتوبوس شهری با تحویل های خود از مالی و هدایای مختلف لبخندهایی بر لب های این سرمایه گذاری بود.

دیدگاهتان را بنویسید