لوحی برای حسابرسان داخلی داوطلبانه
شهردار بورسا ، آلینور آکتاش ، برای کار موفق خود لوح تقدیری را به کارمندانی که از سال 2003 به طور داوطلبانه در ممیزی داخلی شرکت کرده اند ، اهدا کرد.

دیدگاهتان را بنویسید