مادران “معتادان” در İZMEK آگاهی را افزایش می دهند
برای جلوگیری از مصرف مواد مخدر ، مادران و مادران باردار در مراکز دوره های İZMEK به عنوان بخشی از پروژه “بهترین مادر پلیس مواد مخدر” آموزش دیده اند که برای افزایش حساسیت مادران سازمان یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید