مادر جوانی در کنار نوزادش به ضرب گلوله پیدا شد
در غازیانتپ ، زن جوانی که خون تا نوزاد 6 ماهه اش خون است در بیمارستانی که به آنجا منتقل شده برای زندگی خود می جنگد.

دیدگاهتان را بنویسید