مار وحشت غول پیکر در بورسا!


بورسا ایزنیکریدوان اروگلو که از راه کشاورزی امرار معاش می کند ، با یک غول 2 متری در مزرعه خود کار کرد ماراو مرا دید.

کشاورز که در ابتدا شوکه شده بود ، مار را با تلفن همراه خود ضبط کرد.

ریدوان اروگلو که مار 2 متری را در شبکه های اجتماعی انداخت ، لایک های زیادی را دریافت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید