ماشین به گلوله ای از شعله های آتش تبدیل شد اخبار بورسا

[ad_1]

رویداد بورساراننده با دیدن اینکه صبح دود از روی کاپوت ماشینش در جاده اصلی بلند می شود ، راننده ماشین خود را به کنار جاده کشاند. مردی که از رنو کلیو پیاده می شود شعله های آتش را از روی کاپوت مشاهده می کند. راننده که نتوانسته بود به اتومبیل خود نزدیک شود ، سوزاندن درمانده ماشین را تماشا کرد. این لحظات در عرض چند ثانیه در دوربین تلفن همراه یک شهروند عبوری ثبت شد.

در حالی که آتش نشانانی که به محل حادثه آمدند خودرو را خاموش کردند ، این وسیله نقلیه غیرقابل استفاده شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید