مالیات کنسول های بازی کاهش می یابد!

[ad_1]


از ابتدای سال جاری تاکنون 50 درصد مالیات گمرکی کنسول های بازی به 20 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب قیمت های محبوب ترین کنسول های بازی کاهش می یابد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید