متخصصان بهداشت با کار وارد سال 2021 می شوند

[ad_1]


متخصصان بهداشت ، که نقش مهمی در مبارزه با ویروس کرونا دارند ، با کار در بیمارستان محل کار خود وارد سال جدید می شوند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید