متخصصان بهداشت با کار وارد سال 2021 می شوند
متخصصان بهداشت ، که نقش مهمی در مبارزه با ویروس کرونا دارند ، با کار در بیمارستان محل کار خود وارد سال جدید می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید