محدودیت تحرک در بازارهای عمومی

[ad_1]


همه چیز در ترکیه در بازارهای عمومی اتفاق افتاد ، تحرک در خرید سامسون در آخر هفته قبل از ترک محدودیت در خیابان اعمال می شود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید