محدودیت های موجود در Siirt فروش کوکی ها را دو برابر کرده است

[ad_1]


در سیرت ، در حدود محدودیت های اعمال شده برای اقدامات مقابله با اپیدمی ویروس کرونا ، تقاضای شهروندان برای خشکبار خشک شده دو برابر شده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید