محدودیت ها در آلمان تا 31 ژانویه تمدید شد
به عنوان بخشی از مبارزه با اپیدمی ویروس کرونا در آلمان ، محدودیت های اعمال شده از سال 2020 در تاریخ 2 نوامبر تا 31 ژانویه تمدید شده است.

دیدگاهتان را بنویسید