محموت ردزویک از TFF Bursa News عذرخواهی می کند

[ad_1]

ردزویک در حساب توئیتر خود گفت که در ابتدای نیمه دوم جنگ به دلیل هیجان این مسابقه لحظات پرتنشی را تجربه کرد و گفت: “من با همه انواع خشونت ها از جمله کلامی مخالفم. گالاتاسرای بسیار متاسفم که باشگاه را با انعکاس ناگهانی و به سبکی متناسب با مدیر معرفی نمی کنم. “

یک آشنای نزدیک TFF ردزویک خاطرنشان کرد که به هیچ یک از مدیران خود خطاب نکرده است ، “چنین چیزی در ذات من وجود ندارد و هرگز اتفاق نمی افتد ، نمی تواند. من به نمایندگی از طرف خودم از مدیران TFF عذرخواهی می کنم که ناخواسته آنها را شکستم.”

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید