مدیر کل پلیس وارد سال جدید در بورسا شد
مدیر کل امنیتی ممتح آکتاش با افسران پلیس در حال بازرسی از بورسا وارد سال 2021 شد. آکتاش ، “در ترکیه ، 16 هزار و 203 تیم ، 119 هزار و 574 کارمند دوباره به زمین کریسمس برگشته اند.”

دیدگاهتان را بنویسید