مردم در ووهان مرکز شهر Bursa News را پر می کنند

[ad_1]

نوع جدیدی که جهان را تحت تأثیر خود قرار می دهد ویروس کرونا(Covid-19) اولین بار ظاهر شد چیندر سال 2021 وارد شد.

در حالی که بسیاری از کشورهای جهان شب سال نو آرام و با اقدامات اپیدمی را سپری می کنند ، شهری که ویروس برای اولین بار در آن کشف شد ووهان با شور و شوق از سال جدید استقبال کرد.

هزاران نفر در مقابل ساختمان محبوب در مرکز شهر تجمع کردند و به “20” سلام کردند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید