مرد جوانی که 8 ماه پیش از همسرش جدا شد ، در بورسا ناپدید شد
خانواده یوزوی دمیر 25 ساله ، که از همسرش جدا شد و در اکتبر گذشته در بورسا ناپدید شد ، در مورد زندگی این مرد جوان تردید دارند.

دیدگاهتان را بنویسید