مروارید بورسا خشک شده است

[ad_1]


قبل از میلاد مسیح این سرزمین در زیبایی های تاریخی خود که از قرن ششم برمی گردد از نوار خود به Goliaths در ساحل دریاچه Uluabat برخورد کرد. ساکنان محله که از طریق ماهیگیری با آب شیرین امرار معاش می کنند ، گفتند که آبی که در این ماه ها باید 4-3 متر باشد ، 1 متر باقی می ماند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید