مرکز فرهنگی اینجیرلی روزها را می شمارد
شهرداری یلدیریم در حال انجام پروژه های مهمی برای جوانان است. بنای تاریخی 600 ساله ای که علیم علاed الدین علی فناری ، نوه مولا فناری ، به یلدیریم واگذار کرد ، به عنوان مرکز فرهنگی اینجیرلی به طور کامل بازسازی و به بهره برداری می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید