مسابقه رقص آنلاین بودا
جشنواره بین المللی رقص استانبول ، ترکیه ، یک فدراسیون ورزش رقص بین 30 تا 31 ژانویه 2021 ، با مجوز رسمی یک مسابقه رقص آنلاین در ترکیه ، اولین بار در تاریخ خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید